station d’épuration d’El Trebal Mapocho (Chili)

Temps de lecture :
El Trebal Mapocho usineImage sécurisée
Figure 4. Schéma usine El Trebal Mapocho (Chili)